09128449929

تلفن سفارشات

 دستگاه ویدیو لارنگوسکوپ

دستگاه ویدیو لارنگوسکوپ

عدم توانایی انسان برای تنفس ویا انسداد مسیر آن موضوع بسیار جدی و مخاطره انگیزی می باشد و تأخیر در رسیدن اکسیژن به ریه ها حتی درحد چندثانیه امکان بروز مشکلات عدیده و حتی مرگ را در بیماران یا افرادی…

 لباس ایزوله

لباس ایزوله

لباس و کلاه ایزوله تنفسی کلاه ایزوله تنفسی یک وسیله برای حفاظت  افراد در شرایط و محیطهای آلوده میکروبی و ویروسی ودفاع بیولوژیک  طراحی و ساخته شده است. که در طراحی این کلاه توسط فناوران شرکت بنیان مرصوص دامون درصد…