09128449929

تلفن سفارشات

 دستگاه ویدیو لارنگوسکوپ

دستگاه ویدیو لارنگوسکوپ

عدم توانایی انسان برای تنفس ویا انسداد مسیر آن موضوع بسیار جدی و مخاطره انگیزی می باشد و تأخیر در رسیدن اکسیژن به ریه ها حتی درحد چندثانیه امکان بروز مشکلات عدیده و حتی مرگ را در بیماران یا افرادی…